,

Chỉ thị

31. Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19
32. Văn bản số 191/UBND-KGVX ngày 23/01/2021 tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
33. Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
34. Chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL ngày 31/12/2020 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021
35. Văn bản số 1151/SNN-TTBVTV ngày 08/10/2020 về việc đôn đốc sản xuất vụ đông năm 2020
36. Chỉ thị Về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020
37. Chỉ thị 5277/CT ngày 07/8/2020 Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
38. Công điện của Tổng cục PCTT về việc Chủ động phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Cơn bão số 4 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
39. Công văn số 1427/CĐ-TCTL-QLCT ngày 03/8/2020 về việc Công điện về việc phòng, chống ngập lụt, úng cục bộ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi khu vực Bắc Bộ do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới
40. Văn bản số 2111/UBND-KGVX ngày 13/07/2020 V/v tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch COVID-19
41. Văn bản số 1005/SNN-VP ngày 08/7/20202 V/v chấn chỉnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
42. Văn bản số 1053/SNN-TS ngày 16/7/2020 V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản
43. Văn bản số 1017/SNN-KH ngày 10/7/2020 về việc xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021- 2030
44. Thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý iii năm 2020
45. Văn bản số 875/TCLN-PTR ngày 30/6/2020 V/v thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng Quý III năm 2020 (Phụ lục kèm theo)