,

Công văn

121. Văn bản số 193/SNN-TTBVTV ngày 14/2/2021 Về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2022
122. Văn bản số 125/SNN-TL ngày 25/01/2022 về việc chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
123. Văn bản số 54/SNN-KH ngày 12/01/2021 về việc tăng cường các biện pháp đón tết Nguyên đán Nhâm Dần và chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2022
124. Văn bản số 42/SNN-TCCB ngày 11/1/2021 V/v thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 268-QĐ/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
125. Văn bản số 34/SNN-VP ngày 10/01/2022 V/v thực hiện một số nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
126. Văn bản số 2641/SNN-TTBVTV ngày 29/12/2021 về việc áp dụng quy trình phòng, chống bệnh chết héo trên cây keo
127. Văn bản số 2623/SNN-TL ngày 24/12/2021 về việc Đề phòng ảnh hưởng do rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
128. Văn bản số 2482/SNN-TTBVTV ngày 08/12/2021 V/v chăm sóc và tổ chức trồng mới, trồng lại cây chè
129. Văn bản số 2507/SNN-TL 10/12/2021 V/v tuyên truyền Hưởng ứng cuộc thi ảnh và câu truyện “Phụ nữ trước bão dông”  
130. Văn bản số 2469/SNN-KL ngày 07/12/2021 về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
131. Văn bản số 2446/SNN-PTNT ngày 08/12/2021 v/v hướng dẫn thay đổi địa điểm nhận hồ sơ thực hiện Mục I Chương II Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND
132. Văn bản số 2394/SNN-TTBVTV ngày 26/11/2021 Về việc triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022.
133. Văn bản số 4544/UBND-TTHCC ngày 19/11/2021 về việc chấn chỉnh hiện tượng môi giới thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
134. Văn bản số 2229/SNN-VP ngày 08/11/2021 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
135. Văn bản số 2207/SNN-TL ngày 03/11/2021 về việc Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang