,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

136. Văn bản số 07/BCH – VPTT về việc Chủ động ứng phó với với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất.
137. Văn bản số 63/CNTYTS-CNTS ngày 15/3/2022, Thông báo khung lịch mùa vụ trong nuôi trồng thủy sản năm 2022  
138. Văn bản số 355/SNN-TTBVTV ngày 08/3/2022 về việc triển khai Kế hoạch số 31/KH-UBND của UBND tỉnh về thu gom, vận chuyển và xử lý tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025  
139. Kế hoạch số 20/KH-SNN ngày 03/3/2022 tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2022
140. Văn bản số 05/BCH-VPTT ngày 06/03/2022 V/v chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
141. Văn bản số 250/SNN-VP ngày 22/02/2022 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
142. Văn bản số 31/TTBVTV-KT ngày 18/2/2021 về việc Phòng, chống rét và sâu bệnh hại cây trồng vụ Xuân, năm 2022
143. Văn bản số 220/SNN-TL ngày 17/02/2022 V/v chủ động phòng chống, ứng phó với rét đậm, rét hại
144. Văn bản số 320/SYT-NVYD ngày 14/02/2021 Về việc triển khai các Văn bản mới về phòng chống dịch COVID-19
145. Văn bản số 193/SNN-TTBVTV ngày 14/2/2021 Về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2022
146. Văn bản số 131/SNN-TTr ngày 26/01/2022 Về việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần
147. Văn bản số 124/SNN-TTBVTV ngày 25/01/2022 Về việc chỉ đạo sản xuất và phòng chống sâu bệnh hại cây trồng dịp Tết Nguyên đán năm 2022
148. Văn bản số 125/SNN-TL ngày 25/01/2022 về việc chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
149. Văn bản số 54/SNN-KH ngày 12/01/2021 về việc tăng cường các biện pháp đón tết Nguyên đán Nhâm Dần và chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2022
150. Văn bản số 42/SNN-TCCB ngày 11/1/2021 V/v thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 268-QĐ/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy