,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

31. Văn bản số 2320/SNN-VP ngày 26/7/2023 về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng
32. Văn bản số 4817/UBND-THVX ngày 29/9/2023 về viêc chủ động phòng, chống dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh
33. Văn bản số 6539/CAT ngày 26/9/2023 của Công an tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT
34. Đôn đốc sản xuất vụ Mùa,vụ Hè Thu,triển khai sản xuất vụ Đông năm 2023
35. Văn bản số 1994/SNN-VP ngày 20/9/2023 về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
36. Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu
37. Công văn số 1931/SNN-VP ngày 13/9/2023 về việc triển khai phát động cuộc thi “dữ liệu số với cuộc sống - Digital Data for life”    
38. Văn bản số 1939/SNN-KH ngày 14/09/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ  
39. Văn bản số 4191/UBND-THCBKS ngày 30/8/2023 V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp lễ Quốc khánh 02/9
40. Văn bản số 1841/SNN-VP ngày 30/08/2023 V/v triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh
41. Văn bản số 1756/SNN-KH ngày 18/8/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 16/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
42. Văn bản số 1752/SNN-TTBVTV ngày 17/08/2023 về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 6 trên lúa vụ Mùa năm 2023
43. Văn bản số 1618/SNN-VP ngày 02/8/2023 về việc rà soát, trình công bố thủ tục hành chính  
44. Văn bản số 1625/SNN-TTBVTV ngày 02/08/2023 tăng cường kiểm tra, rà soát phát hiện và xử lý ngăn chặn hoạt động sử dụng kích điện đánh bắt giun đất
45. Văn bản số 1602/SNN-KH ngày 31/7/2023 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 798-KL/TU ngày 03/7/2023của Tỉnh ủy; Thông báo số 90/TB-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh