,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

61. Về việc phòng trừ sâu bệnh trên một số loại cây trồng
62. Văn bản số 823/SNN-TTBVTV ngày 28/04/2023 Về việc đôn đốc sản xuất vụ Đông Xuân 2022- 2023, triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa và vụ Đông năm2023
63. Công văn số 07/BCH-VPTT ngày 25/4/2023 về Ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
64. Văn bản số 1072/BVTV-TV ngày 21/4/2023 về Phòng chống SVGH cuối vụ lúa ĐX 2022-2023
65. V/v thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
66. Văn bản số 721/SNN-TTr ngày 17/04/2023 Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”   
67. Văn bản số 707/SNN-KH ngày 14/04/2023 về việc triển khai Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 07/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát động đợt thi đua Chuyển đổi số -Năm Dữ liệu số tỉnh Tuyên Quang 2023
68. 675/SNN-VP ngày 12/4/2023 về việc triển khai Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị
69. Văn bản số 635/SNN-VP ngày 06/04/2023 về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023
70. Văn bản số 629/SNN-TL ngày 06/4/2023 V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023  
71. Văn bản số 505/SNN-TTBVTV ngày 21/03/2023 về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023
72. Văn bản số 434/SNN-KH ngày 13/3/2021 V/vthực hiện cải cách tài chính công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
73. Văn bản số 441/SNN-VP ngày 13/3/2023 về thực hiện các quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong giải quyết TTHC và số hóa kết quả giải quyết TTHC
74. Công điện khẩn về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam
75. Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, buôn bán, sử dụng phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở buôn bán năm 2023