,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

76. 675/SNN-VP ngày 12/4/2023 về việc triển khai Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị
77. Văn bản số 635/SNN-VP ngày 06/04/2023 về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023
78. Văn bản số 629/SNN-TL ngày 06/4/2023 V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023  
79. Văn bản số 505/SNN-TTBVTV ngày 21/03/2023 về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023
80. Văn bản số 434/SNN-KH ngày 13/3/2021 V/vthực hiện cải cách tài chính công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
81. Văn bản số 441/SNN-VP ngày 13/3/2023 về thực hiện các quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong giải quyết TTHC và số hóa kết quả giải quyết TTHC
82. Công điện khẩn về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam
83. Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, buôn bán, sử dụng phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở buôn bán năm 2023
84. Văn bản số 287/SNN-VP ngày 21/2/2023 về triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC
85. Kế hoạch Thực hiện các phong trào thi đua năm 2023
86. Kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm 2023  
87. Kế hoạch Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023
88. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ   
89. Văn bản số 43/UBND-THCBKS củ UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
90. Văn bản số 121/SNN-TL ngày 18/01/2023 V/v ứng phó rét đậm, rét hại trong dịp tết Nguyên Đán.