,

Đơn vị trực thuộc Sở

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
41/KH-TTBVTV08-04-2024
Ngày hiệu lực: 08-04-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
/HD301-09-2020
Ngày hiệu lực: 01-01-1900
Trạng thái: Còn hiệu lực
62/QĐ-CNTY01-07-2019
Ngày hiệu lực: 01-07-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
15/QĐ-TTBVTV15-02-2019
Ngày hiệu lực: 15-02-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
52/QĐ-TTBVTV10-12-2018
Ngày hiệu lực: 10-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
165/QĐ-CCTS05-12-2018
Ngày hiệu lực: 05-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
13-02-2018
Ngày hiệu lực: 13-02-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
97/KL-QLCL24-10-2017
Ngày hiệu lực: 24-10-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
172/TT&BVTV07-08-2017
Ngày hiệu lực: 07-08-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
418/KH-SNN08-03-2017
Ngày hiệu lực: 08-03-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
103/KL-QLCL30-08-2016
Ngày hiệu lực: 30-08-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
70/QĐ-CCTL22-06-2016
Ngày hiệu lực: 22-06-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
751/SNN-CNTY19-04-2016
Ngày hiệu lực: 19-04-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
150/KL-QLCL16-12-2015
Ngày hiệu lực: 16-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
293/BVTV- KT15-12-2015
Ngày hiệu lực: 15-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực