,

Bảo vệ thực vật

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
41/KH-TTBVTV08-04-2024
Ngày hiệu lực: 08-04-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
5415/QĐ-BNN-BVTV18-12-2023
Ngày hiệu lực: 18-12-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
5416/QĐ-BNN-BVTV 18-12-2023
Ngày hiệu lực: 18-12-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
1414/QĐ-BVTV-KH02-06-2023
Ngày hiệu lực: 02-06-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
355/SNN-TTBVTV08-03-2022
Ngày hiệu lực: 08-03-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
2170/QĐ-BVTV-KH22-11-2021
Ngày hiệu lực: 22-11-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
12/2021/TT-BNNPTNT26-10-2021
Ngày hiệu lực: 01-01-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
14/2021/QĐ-UBND18-09-2021
Ngày hiệu lực: 18-09-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
91/KH-UBND03-06-2021
Ngày hiệu lực: 03-06-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
92/KH-UBND03-06-2021
Ngày hiệu lực: 03-06-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
15/2020/TT-BNNPTNT25-12-2020
Ngày hiệu lực: 25-06-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
16/2019/TT-BNNPTNT01-11-2019
Ngày hiệu lực: 18-12-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
09/2019/TT-BNNPTNT27-08-2019
Ngày hiệu lực: 01-01-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
84/2019/NĐ-CP19-11-2018
Ngày hiệu lực: 01-01-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
12/2018/TT-BNNPTNT05-10-2018
Ngày hiệu lực: 05-10-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực