,

Dịch bệnh

Bao vây các ổ dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò

Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đã xuất hiện ở 6/7 huyện gây thiệt hại cho người dân. Trước tình trạng đó, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh, tránh tình trạng dịch bệnh kéo dài, lây lan và phát sinh các ổ dịch mới.