,

Dịch bệnh

Sơn Dương 23 xã phát sinh bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Theo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sơn Dương, tính đến ngày 21-5, bệnh viêm da nổi cụ đã xuất hiện tại 23/31 xã với tổng 245 con bò của 179 hộ chăn nuôi bị mắc bệnh. Trong đó, số bò chết đã tiêu hủy là 19 con với tổng trọng lượng là 2.460 kg.