,

Thời sự

Chiêm Hóa phát triển cây gấc

Trong những năm qua, việc phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa được huyện Chiêm Hóa triển khai trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh, cây - con chủ lực của địa phương. Trong đó, trồng cây gấc đang là hướng đi hiệu quả, mang lại thu nhập cho người dân.