,

Cây lương thực

Hướng dẫn Kỹ thuật chăm sóc và biện pháp phòng trừ một số côn trùng, sâu bệnh hại lúa vụ mùa

Để giúp người trồng lúa thực hiện tốt việc chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế vụ lúa mùa. Trong Chuyên mục Khuyến nông hôm nay, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và biện pháp phòng trừ một số côn trùng, ...

Hướng dẫn Phòng trừ một số sâu, bệnh hại lúa mùa (phần 2)

Để giúp người trồng lúa thực hiện tốt việc phòng trừ sâu, bệnh hại nhằm ổn định về năng suất, chất lượng và nâng cao hiệu quả kinh tế. Trong Chuyên mục Khuyến nông hôm nay, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn phòng trừ một số loại sâu, bệnh hại lúa mùa như sau:

Hướng dẫn Biện pháp phòng trừ một số sâu, bệnh hại lúa vụ mùa

Để giúp người trồng lúa thực hiện tốt việc phòng trừ sâu, bệnh hại nhằm ổn định về năng suất, chất lượng và nâng cao hiệu quả kinh tế vụ mùa. Trong Chuyên mục Khuyến nông hôm nay, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn biện pháp phòng trừ một số loại sâu bệnh hại lúa mùa như sau: