Hội nghị trực tuyến triển khai một số nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Sáng 6-10, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.

Bưởi Phú Hải

Với tiềm năng lợi thế của địa phương, cùng với định hướng phát triển các sản phẩm đặc trưng chủ lực, những năm gần đây, xã Hòa An (Chiêm Hóa) đã ...

Hồng đường Yên Lập Tiềm năng OCOP

Không ai nhớ cây hồng có ở Yên Lập (Chiêm Hóa) từ bao giờ, chỉ biết vào mùa thu hằng năm đây là một thức quà đặc sản được mọi người chờ đón. Đồng bào ...