Tuyên Quang tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022

Từ ngày 20-5 đến 22-5, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ tổ chức chương trình Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại.

Những cây cầu mới trên đường nông thôn

Những ngày này, ở các địa phương trong tỉnh, nhiều cây cầu từ Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông ...

Tạo động lực phát triển

Hoạt động khoa học và công nghệ đã tác động tích cực vào tất cả các lĩnh vực và đang trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội ...

Hạnh phúc trên quê hương mới

Năm 2004, hơn 70 hộ đồng bào người Tày xã Thúy Loa (Na Hang) chuyển về nơi ở mới tại xã Chân Sơn (Yên Sơn) để tỉnh thực hiện Dự án di dân tái định cư ...