,

Lâm nghiệp

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất trồng rừng

Năm 2024, toàn tỉnh có kế hoạch trồng 10.500 ha rừng. Ngay từ những ngày đầu năm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thành phố, phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn, đôn đốc người dân xử lý thực bì, chuẩn bị cây giống, vật tư lâm nghiệp để triển khai trồng rừng trong khung thời vụ.