,

Nông nghiệp tốt

Chiêm Hóa phát triển vùng sản xuất rau an toàn

Với điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, người nông dân cần cù, chịu khó, cùng kinh nghiệm canh tác lâu đời, thời gian qua huyện Chiêm Hóa đã chú trọng phát triển vùng sản xuất rau an toàn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Nâng tầm thương hiệu nông sản xứ Tuyên

Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Ngân, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đã có những cách làm sáng tạo, đổi mới, nhằm đưa đến tay người tiêu dùng những sản ...