,

Thủy sản

Cơ hội xuất khẩu nông sản sang Hàn Quốc

Những năm gần đây, Việt Nam đã đẩy mạnh xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Hàn Quốc nhờ tận dụng lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA). Năm 2024, dự báo một số nguồn cung nông sản của Hàn Quốc giảm, sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam khai thác mở rộng thị trường.

Bảo đảm an toàn thủy sản mùa mưa bão

Trong mùa mưa bão, một trong những mối lo của người nuôi thủy sản là nguy cơ thất thoát sản phẩm khi xảy ra tình huống thiên tai. Vì vậy ngành Nông ...