,

Sâu, bệnh hại

Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong Nông nghiệp

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong Nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ lãi suất vốn vay và hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất thương mại đối tượng được hưởng lợi từ chính sách là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong đó:
1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn bằng đồng Việt Nam để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp mức cho vay tối đa để mua các loại máy, thiết bị bằng 100% giá trị hàng hóa và hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong hai năm đầu, 50% trong năm thứ ba. Thời hạn cho vay do ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận, nhưng chỉ được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất tối đa 03 năm gồm các loại máy, thiết bị sau:
a) Các loại máy làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, cà phê, chè, mía; máy sấy nông sản, thủy sản; máy, thiết bị sản xuất muối sạch; máy, thiết bị sử dụng trong chăn nuôi;
b) Hệ thống thiết bị tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp;
c) Máy, thiết bị sử dụng sản xuất giống, nuôi trồng, thu hoạch thủy sản;
d) Các loại máy, thiết bị dò cá, thu, thả lưới câu, thông tin liên lạc, hầm (buồng) cấp đông, thùng (hầm) bảo quản sản phẩm có gắn thiết bị lạnh, sản xuất nước đá, lọc nước biển làm nước ngọt sử dụng trên tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt xa bờ;
đ) Máy, thiết bị chế biến sản phẩm từ phế và phụ phẩm nông nghiệp, thủy sản;
e) Kho, thiết bị sử dụng chứa, bảo quản thóc, ngô quy mô hộ gia đình;
g) Các loại máy kéo, động cơ Diezen sử dụng trong nông nghiệp, khai thác đánh bắt thủy sản.
2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp (bao gồm cả nhà xưởng); các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp mức vay tối đa bằng 70% giá trị của dự án. Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không quá 12 năm gồm các dự án đầu tư sau:
a) Kho silô dự trữ lúa, ngô; hệ thống sấy nông sản; dây chuyền máy, thiết bị xay xát, đánh bóng, phân loại gạo;
b) Hệ thống nhà kính, nhà lưới phục vụ sản xuất; máy, thiết bị bảo quản, chế biến rau, hoa, quả;
(Kèm theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013  và các Thông tư hướng dẫn thực hiện )
file đính kèm: Tải về

Tin cùng chuyên mục