Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp

Chiều ngày 18-5, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây trội, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dự hội nghị có lãnh đạo các Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Mùa gom mật ngọt

Vào độ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm, khi những vườn hoa nhãn, hoa bưởi... nở rộ, ấy cũng là lúc mùa ong sinh sôi, cho nhiều mật nhất và chất lượng ...

Vị tỏi…

Ông Nguyễn Ngọc Thu ở Tú Thịnh (Sơn Dương) đã bỏ công sức, tiền của làm tỏi đen có giá trị cao gấp nhiều lần so với tỏi thường, tạo thêm nhiều việc ...