42 công trình thanh niên xây dựng nông thôn mới

5 năm qua, các chương trình, các phong trào của tuổi trẻ được Huyện Đoàn Sơn Dương triển khai sâu rộng trên địa bàn, góp sức trẻ vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.


Một trong những công trình thanh niên thắp sáng đường quê chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Huyện đoàn Sơn Dương đã xây dựng 42 công trình thanh niên cấp huyện, gồm 27 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch đường quê nông thôn mới”, “Thắp sáng đường quê”; 2 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”, 7 ngôi nhà ”Khăn quàng đỏ”, 3 "Ngôi nhà 15-5”, 2 "Ngôi nhà 26-3”, 1 Đề án trồng hoa và cây bóng mát hai bên bờ sông Phó Đáy đoạn qua thị trấn Sơn Dương; 5.284 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; phối hợp xây mới 145 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên 144 nhà văn hóa thôn; đưa vào sử dụng 79 công trình “Thắp sáng đường quê”; phối hợp xoá 65 nhà tạm, nhà dột nát; kiên cố hóa trên 140 km kênh mương nội đồng; tu sửa, nạo vét 91km kênh mương... qua đó góp phần cống hiến sức trẻ, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững.


Công trình thanh niên của Đoàn xã Tân Trào chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trang thông tin điện tử huyện Sơn Dương

Tin cùng chuyên mục