,

Cải cách hành chính

Quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang

Ngày 15/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; lâm nghiệp; thú y; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Văn phòng Sở

Tin cùng chuyên mục