,

Chăn nuôi

Thị trấn Sơn Dương tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông 2022

Nhằm bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra, thị trấn Sơn Dương đang tập trung tiêm phòng cho tổng đàn gia súc, gia cầm.


Cán bộ Thú y thị trấn Sơn Dương tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho trâu của gia đình ông Hoàng Văn Trình, tổ dân phố Làng Cả, thị trấn Sơn Dương. 

Ông Hoàng Văn Trình, tổ dân phố Làng Cả, thị trấn Sơn Dương cho biết: trong những năm qua, nhờ ý thức chấp hành tốt tiêm phòng theo kế hoạch đã giúp đàn vật nuôi của gia đình ông luôn phát triển khỏe mạnh và duy trì ổn định. Gia đình ông hiện có 3 con trâu đã được tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng và lở mồm long móng theo đúng hướng dẫn của cán bộ thú y. 

Thị trấn Sơn Dương hiện có tổng đàn trâu 115 con, đàn bò 34, đàn lợn 1.160 con, đàn gia cầm trên 37.000 con, đàn chó 1.532 con. Đến nay, thị trấn đã tiêm phòng lở mồm long móng được 100 liều trong đó trâu 83 liều, bò 17 liều; tiêm 32.020 liều vắc xin tụ huyết trùng, trong đó trâu 95 liều, bò 25 liều, lợn 900 liều, đàn gia cầm 31.000 liều; tiêm 900 liều vắc xin dịch tả lợn, 200 liều vắc xin dịch tả vịt và 30.660 liều vắc xin newcason cho đàn gia cầm. 

Trang thông tin điện tử huyện Sơn Dương

Tin cùng chuyên mục