,

Tin Hoạt động

Tăng cường các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn thiếu nước

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn thiếu nước theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Theo đó, các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về thời tiết, khí tượng, thủy văn, nguồn nước; kiểm kê, nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bàn để cập nhật phương án, kế hoạch phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước của địa phương phù hợp với các kịch bản nguồn nước; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động có hình thức linh hoạt tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, triệt để chống thất thoát, lãng phí nguồn nước.

Tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả giải pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước. Trường hợp xảy ra thiếu nước không bảo đảm cung cấp đủ cho các nhu cầu sử dụng, phải ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt, tưới cho cây lâu năm có giá trị kinh tế cao và các nhu cầu thiết yếu khác.

Đồng thời vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thủy lợi để lấy nước, chủ động trữ nước bảo đảm đáp ứng nhu cầu tối thiểu nước tưới cho cây trồng khi xảy ra thiếu nước, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp.   

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang