,

Lâm nghiệp

Kiểm lâm viên Vương Tuấn Huy. Gương điển hình trong học tập và làm theo Bác

Với vai trò Trạm trưởng Trạm kiểm lâm địa bàn xã Tân Tiến huyện Yên Sơn, trực tiếp phụ trách xã Tân Tiến, đồng chí Vương Tuấn Huy luôn nêu gương, phát huy tốt trách nhiệm, người đứng đầu, tận tụy với công việc, có ý thức kỷ luật cao, quản lý, động viên cán bộ trong trạm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phẩn bảo vệ và phát triển vốn rừng, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao.

Đ/c Vương Tuấn Huy, ngồi giữa đang tuyên truyền nhân dân về công tác quản lý và bảo vệ rừng tại địa bàn.

18 năm công tác trong ngành Kiểm lâm, trải qua nhiều đơn vị, Hạt Kiểm lâm các huyện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Năm 2020, đồng chí Vương Tuấn Huy, được điều động về Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn công tác tại Trạm Kiểm lâm Tân Tiến, phụ trách xã Tân Tiến. Xác định công tác tuyên truyền nhân dân bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng một trong những nhiệm vụ trọng tâm giữ được rừng. Trong 2 năm 2021 và 2022, và những thàng đầu năm 2023, đồng chí Huy đã cùng với cán bộ của Trạm làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của các xã trên địa bàn Trạm quản lý, tổ chức được 96 cuộc tuyên truyền về quản lý bảo vệ và phát triển vốn rừng, triển khai các cơ chế chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển rừng cho trên 6.000 lượt người tham gia. Tham mưu, hướng dẫn tổ chức cho 1.450 hộ sống gần rừng, ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR với Trưởng thôn, tổ chức cho trên 390 em học sinh ký với hiệu trưởng Nhà trường, tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết bảo vệ chim hoang dã chim di cư không kinh doanh.

Cán bộ Kiểm lâm huyện phối hợp với các lực lượng Công an, dân quân, trưởng thôn tuân tra quản lý bảo vệ rừng

Trạm Kiểm lâm Tân Tiến, được phân công quản lý 2 xã Tân Long và Tân Tiến, tổng diện tích đất tự nhiên của 2 xã trên 9.500 ha. Trong đó diện tích đất rừng sản xuất 6.048 ha. Để công tác quản lý bảo vệ rừng trồng sản xuất có hiệu quả, Trạm đã làm tốt công tác xác minh rừng trước khi khai thác, yêu cầu các hộ ký cam kết trồng lại rừng. Bởi vậy 100% diện tích rừng sau khai thác nhân dân đã thực hiện trồng rừng ngay vào vụ tiếp theo. Qua tuyên truyền vận động, hướng dẫn trong 2 năm 2021 và 2022 đã có trên 140 ha rừng trồng mới nhân dân, nhận hỗ trợ cây giống chất lượng cao, theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh.

Lực lượng tuần tra xác định các khu vực trọng điểm dễ xẩy ra cháy rừng

Bên cạnh đó, Trạm đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng Công an, dân quân, trưởng thôn, tuần tra bảo vệ, gắn với tuyên truyền. Bởi vậy nhiều năm qua trên địa bàn Trạm quản lý không xẩy ra các vụ việc vi phạm về lâm luật, cháy rừng, nhận thức của nhân dân trong quản lý bảo vệ rừng được nâng lên, kinh tế rừng phát triển đã góp phần vào công tác xóa nghèo, làm giầu từ rừng. Một trong những vinh dự vừa qua đồng chí Vương Tuấn Huy đã được huyện Yên Sơn biểu dương trong học tập và làm theo Bác trong giai đoạn 2021 - 2023.

Cổng thông tin điện tử huyện Yên Sơn

Tin cùng chuyên mục