,

Thủy lợi

Thủy lợi nhỏ, hiệu quả lớn trên những cánh đồng xứ Tuyên

Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có hơn 2.800 công trình thủy lợi, chủ yếu là các công trình vừa và nhỏ. Thời gian qua, việc phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Đảm bảo nước cho sản xuất vụ xuân

Lịch gieo trồng vụ xuân 2023 đã bắt đầu, trong đó, cây lúa tập trung gieo cấy từ ngày 3 - 2 đến 5-3-2023; cây rau màu, tập trung gieo trồng trong ...