,

Thủy sản

Triển khai thực hiện mô hình nuôi cá Lăng chấm trong ao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nhằm tận dụng tiềm năng mặt nước và lao động để phát triển cá đặc sản, đa dạng hóa đối tượng nuôi, giúp người nuôi tiếp cận tiến bộ kỹ thuật trong nuôi cá đặc sản, góp phần tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, an toàn thực phẩm, tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

Năm 2021, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản được giao thực hiện Mô hình nuôi cá Lăng chấm trong ao thuộc dự án Khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình nuôi cá lăng chấm, cá chiên theo hướng VietGAP gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm”, với quy mô 7.000m2/02 hộ (tại huyện Hàm Yên và Thành phố Tuyên Quang), số lượng 3.010 con giống, trong đó người dân được hỗ trợ 70% giống cá lăng chấm, 70% thức ăn và 30% thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học.

Đến nay Chi cục đã phân công cán bộ chỉ đạo kỹ thuật, tổ chức kiểm tra, rà soát, lựa chọn bổ sung hộ tham gia mô hình….; tổ chức hướng dẫn các hộ chuẩn bị tốt các điều kiện (chuẩn bị ao nuôi, kiểm tra các chỉ số pH, DO, nhiệt độ nước trước khi thả cá ...); tổ chức mua, cấp con giống cho các hộ thực hiện dự án theo quy định.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả dự án theo tiến độ được duyệt, Chi cục tiếp tục phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát địa bàn hướng dẫn hộ thực hiện mô hình tuân thủ nghiêm theo quy trình kỹ thuật trong nuôi cá Lăng chấm; áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị, thực hiện mô hình

Ao nuôi tại hộ ông Dương Thế Công, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên
được chuẩn bị theo hướng dẫn kỹ thuật

Kiểm tra chất lượng cá giống tại Trung tâm Thủy sản trước khi giao cho các điểm thực hiện mô hình

 

 

 

https://b-f47-zpg.zdn.vn/1172038990053434680/bad68c1a2741ef1fb650.jpg

Cán bộ chỉ đạo kỹ thuật của mô hình, đại diện UBND xã Yên Phú và hộ ông Dương Thế Công kiểm tra cá giống trước khi thả

Con giống trước khi thả tại hộ ông Lê Văn Sáng thành phố Tuyên Quang

 

Bài và ảnh: Đoàn Thị Huệ - Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

Tin cùng chuyên mục