,

Trồng trọt

Hiệu quả các đề tài, dự án sản xuất nông nghiệp

Trong những năm qua, các đề tài, dự án sản xuất nông nghiệp do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp triển khai thực hiện tại các địa phương đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực và được nhân rộng, góp phần đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản và đời sống của bà con nông dân.
Video không hợp lệ

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục