Tổng kết mô hình cây gai xanh tại xã Tân Thanh

Ngày 28-4, tại xã Tân Thanh (Sơn Dương), Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Nông nghiệp An Phước - Viramie, Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài (PCU), nhóm chuyên gia tư vấn kỹ thuật (PC team) thuộc dự án KOICA tổng kết mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cây gai xanh AP1, có quy mô 10,2 ha, với 31 hộ tham gia tại các xã Tân Thanh, Trung Yên, Tú Thịnh, Minh Thanh, Phúc Ứng (Sơn Dương).

 

Đại biểu tham quan mô hình trồng cây gai xanh tại xã Tân Thanh (Sơn Dương).

Cây gai xanh AP1 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống cây trồng mới. Đây là loại cây lưu gốc, khả năng sinh trưởng nhanh, thân thẳng, đốt thân dài, không phân cành. Vỏ gai khô dùng làm vải, củ làm dược liệu. Cây trồng 1 lần có thể cho thu hoạch trong vòng 10 năm. Mỗi năm thu hoạch 4- 6 vụ. Hiện cây gai xanh đã có mặt ở nhiều nước như Indonesia, Philippin, Nhật Bản, Hàn Quốc… Năng suất sinh khối từ năm thứ 2 trở đi đạt 32 đến 35 tấn/ha/lứa, cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng/ha/năm…

Hiện Công ty cổ phần Nông nghiệp An Phước – Viramie nhận bao tiêu toàn bộ sản phẩm vỏ khô cây gai xanh.\

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục