,

Tin Hoạt động

Ứng dụng hệ thống giám sát để bảo vệ rừng

Từ việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng, lực lượng kiểm lâm trong tỉnh đã làm tốt hơn nhiệm vụ. Theo đó, các điểm cảnh báo cháy được phát hiện sớm để kịp thời ngăn chặn cháy rừng. Các thay đổi bất thường, biến động về rừng và đất lâm nghiệp được cập nhật chính xác; kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Giữ màu xanh cho rừng

Hơn 11 năm gắn bó với Công ty TNHH Lâm nghiệp Tuyên Bình, chị Hà Thị Miện, công nhân Đội lâm nghiệp Tân Tiến luôn nỗ lực, cố gắng trong lao động, sản ...

Du lịch hè hấp dẫn

Đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, Tuyên Quang xác định du lịch phải 4 mùa gối nhau liên tục, chứ không ...

Nhân rộng mô hình trồng rừng gỗ lớn

Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng gỗ rừng trồng phục vụ chế biến và xuất khẩu, thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Trường ...