,

Trồng trọt-BVTV

Cơ cấu lại vùng nguyên liệu mía

Liên tiếp trong nhiều năm liền, ngành Mía đường trong nước, trong đó có tỉnh ta gặp khó khăn, nhiều hộ trồng mía phế canh cây mía. Trước thực trạng ...

Tập trung thu hoạch lúa xuân

Lúa xuân đang bước vào giai đoạn chín rộ, bà con nông dân ở khắp các địa phương trong tỉnh tập trung nhân lực, huy động máy móc tiến hành thu hoạch. ...

Tuyên Quang phát triển bền vững cây chè

Chè là cây trồng chủ lực được phát triển từ nhiều năm qua. Tỉnh Tuyên Quang thực hiện nhiều chính sách, giải pháp để phát triển cây trồng này theo ...