,

Công bố thông tin

436. Quyết định số 258/QĐ-SNN ngày 14/6/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xe đưa đón cán bộ đi công tác tại Xiêng Khoảng, Lào
437. Quyết định số 120/QĐ-SNN ngày 15/03/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xe đưa đón cán bộ đi công tác tại Xiêng Khoảng, Lào
438. Quyết định số 407/QĐ-SNN ngày 28/11/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ xe đưa đón cán bộ đi công tác tại Xiêng Khoảng, Lào
439. Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 29/5/3019 về việc khen thưởng thành tích thành tích trong Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009 - 2019
440. Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
441. Đề án hợp nhất trạm chăn nuôi thú ý, trạm trồng trọt và BVTV, trạm khuyến nông thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND cấp huyện quản lý
442. Đề án phát triển vùng sản xuất cam sành tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2014-2020
443. Đề án Tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020.
444. Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thông nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2015
445. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê bao dịch vụ cung cấp dữ liệu 18 trạm đo mưa tự động chuyên dùng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2019-2021
446. Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm của các xã khó khăn, xã loại II, xã loại III trên địa bàn tỉnh năm 2019
447. Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu: Dự án hỗ trợ ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo , chế biến bảo quản thức ăn chăn nuôi bò tại huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cồng hòa dân chủ nhân dân Lào, giai đoàn 2018-2020
448. Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
449. Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
450. Thông báo mời thầu các gói thầu thuộc Dự án Phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang