,

Nông nghiệp tốt

Nâng cao giá trị cho quả chanh

Với khát vọng nâng cao giá trị nông sản và sản xuất ra các sản phẩm hữu ích cho cuộc sống. Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ Cao Việt Bắc, thành phố ...

Người tự chế ra máy làm miến OCOP 5 sao

Ông Nguyễn Văn Ba - Giám đốc HTX Miến Việt Cường đã sáng chế ra dây chuyền phơi miến bán tự động chạy bằng ròng rọc, tăng năng suất lên đến 1 tấn ...