,

Nông thôn mới

Xã Kim Bình phát triển kinh tế tập thể

Trong lộ trình về đích nông thôn mới nâng cao, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa luôn chú trọng phát huy vai trò của các Hợp tác xã trên địa bàn nhằm cơ cấu lại sản xuất, liết kết bao tiêu sản phẩm, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.
Video không hợp lệ

Nguồn: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục