36 xã nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, toàn tỉnh có 36 xã nguy cơ cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm). Trong đó, nhiều nhất là huyện Sơn Dương với 8 xã; Hàm Yên, Chiêm Hóa mỗi huyện 6 xã; Yên Sơn và Na Hang mỗi huyện 5 xã; huyện Lâm Bình, thành phố Tuyên Quang mỗi đơn vị 3 xã.

Hạt Kiểm lâm Na Hang tuần tra, kiểm soát diện tích rừng trên địa bàn.

Nắng nóng trong nhiều ngày, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, tốc độ lan tràn lửa nhanh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng chủ động rà soát các phương án phòng chống cháy rừng; xác định cụ thể những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao sẵn sàng nhân lực, vật lực ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất để xảy ra cháy rừng, kịp thời xử lý, không để cháy rừng lan rộng; tổ chức lực lượng ứng trực, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống cháy rừng...

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục