,

Đảng - Đoàn thể

Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023)

Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm (Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023).

Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tin cùng chuyên mục