Bí thư Chi bộ “đi trước, làm trước”

“Mình sinh năm 1978, tuổi con ngựa, nên việc lớn việc nhỏ mình thích được “thồ” trên lưng” - Ông Lường Đức Pao, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Bản ...

Kinh tế tuần hoàn từ rơm tại sao không?

Nguồn phụ phẩm từ rơm rạ tưởng chừng như bỏ đi nhưng nếu biết tận dụng có thể tái chế thành nhiều sản phẩm hữu ích, tăng thu nhập và giảm phát thải.