Tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp

Ngày 10-6, tại tổ dân phố An Kỳ, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương), Trung tâm Khuyến nông tỉnh tập huấn kỹ thuật chuyên ngành nông nghiệp cho hơn 50 học viên là cán bộ khuyến nông và nông dân trên địa bàn huyện.