,

Tin sản xuất

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ - Hướng phát triển nông nghiệp bền vững

Sản xuất hữu cơ đang trở thành xu hướng tất yếu và được xem là hướng đi bền vững của nền nông nghiệp hiện đại, do đó ngành nông nghiệp Tuyên Quang đang hỗ trợ người dân chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hữu cơ, góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại như tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất, môi trường... để đưa nông sản của tỉnh vươn xa hơn.

Nâng cao thu nhập từ mô hình trồng ổi

Thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Nguyễn Văn Thịnh, 61 tuổi, thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam (Sơn Dương) đã mạnh dạn ...