,

Trong ngành

Nông nghiệp Tuyên Quang: Tín hiệu vui sau nửa nhiệm kỳ

Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong ba khâu đột phá. 3 năm qua trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức xong Tuyên Quang đã tập trung cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh, nhiều nghị quyết quan trọng mang tính đột phá về lĩnh vực nông nghiệp được ban hành phù hợp với thực tế, khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực của địa phương, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa nông nghiệp phát triển khởi sắc, khẳng định vị trí là trụ đỡ của nên kinh tế Tuyên Quang.
Video không hợp lệ

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục