,

Thông báo nội bộ

41Văn bản số 1643/SNN-KH ngày 25/8/2022 v/v Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”  
42Thông báo về việc phân công nhiệm vụ nhân sự được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
43Kế hoạch số 69/KH-SNN ngày 25/8/2022 về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2022 và các năm tiếp theo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
44Kế hoạch số 63/KH-SNN ngày 24/7/2022 về việc Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022
45Kế hoạch số 01/KH-HD ngày 22/8/2022 của Hội đồng giải thưởng báo chí lần thứ IV năm 2022 về việc tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2022  
46Văn bản số 931/STTTT-TTBCXB ngày 16/8/2022 ngày tăng cường tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia-Viet Solutions” năm 2022
47Công văn số 929/STTTT-CNTT&BCVT ngày 15/8/2022 về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoftcông bố tháng 8/2022
48Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
49Quyết định số 515/QĐ-SNN ngày 01/8/2022 ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT
50Quyết định số 516/QĐ-SNN ngày 01/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
51Văn bản số 1405/SNN-KH ngày 27/7/2022 về việc xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2023
52Thông báo của Trung tâm truyền thông thương mại quốc tế về việc ngăn chặn cá nhân mượn danh nghĩa là công ty đến xin giấy giới thiệu của Phòng Nông nghiệp để lợi dụng giấy giới thiệu lừa đảo thu tiền phun thuốc muỗi của hộ dân
53Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh v/v tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
54Văn bản số 3749/CAT-QLHC ngày 20/6/2022 của Công an tỉnh v/v giới thiệu thiết bị đọc mã QR trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử
55Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam -Lào 2022
56Văn bản số 1189/SNN-TL ngày 23/6/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v điều chỉnh một số nội dung Văn bản số 1711/SNN-TL ngày 31/8/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT  
57Văn bản số 1246/BĐTQ-KHKD ngày 22/6/2022 của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang v/v hưởng ứng, chung tay tiêu thụ sản phẩm Vải thiều Bắc Giang
58Thông báo số 62/TB-SNN ngày 21/6/2022 về việc tuyển dụng viên chức năm 2021
59Văn bản số 2827-CAT-PCCC&CNCH ngày 19/5/2022 v/v cung cấp DVC TT mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
60Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021