Thu hoạch lúa xuân đến đâu, làm đất sản xuất vụ mùa đến đó

Đối với những xã có truyền thống sản xuất 3 vụ trong năm thì thời điểm này người dân đang tập trung nhân lực và phương tiện ra đồng thu hoạch lúa vụ xuân, giải phóng đất sớm để triển khai sản xuất vụ mùa, bảo đảm khung thời vụ cho vụ đông. Ngoài ra, thu hoạch lúa sớm còn giảm tổn thất do thiên tai gây ra.

Rừng thiêng Xít Xa

Đã bao đời nay, người Dao Đỏ ở Xít Xa, xã Minh Khương (Hàm Yên) coi rừng là nơi linh thiêng, là nguồn sống của thôn làng. Rừng có xanh thì nguồn mạch ...

Gỡ khó cho cấp chứng chỉ rừng bền vững

Sau một thời gian thực hiện, cấp chứng chỉ rừng đã mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân Tuyên Quang. Từ tỉnh đi sau, đến thời điểm này, ...