Sắc vàng mùa gặt

Những ngày này, khắp các cánh đồng trên địa bàn tỉnh, tiếng máy gặt liên hoàn hòa trong tiếng cười nói vui vẻ của những người nông dân, tạo thành bức ...

Hướng tới thị trường tín chỉ Các - bon

Ngày 02/6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang đã làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (VNEEC) về việc họp trao đổi, ...

Bấp bênh đầu ra sản phẩm gỗ ván bóc

Số lượng các cơ sở sản xuất gỗ ván bóc trải đều trên khắp địa bàn tỉnh. Sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, phụ thuộc một thị trường khiến thời điểm này, ...