,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

151. Văn bản số 751/SNN-VP ngày 04/05/2021 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
152. Văn bản số 734/SNN-VP ngày 28/4/2021 về việc tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
153. Văn bản số 717/SNN-TS ngày 26/4/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống nắng nóng, mưa lũ, lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thuỷ sản năm 2021
154. Công văn số 788/BVTV-TV ngày 23/4/2021 của Cục Bảo vệ thực vật về việc ban hành QTKT phòng, chống một số bệnh hại trên cây có múi
155. Công điện 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid_19
156. Văn bản số 703/SNN-TL ngày 25/4/2021 về việc chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
157. Văn bản số 2271/BNN-TY ngày 19/4/2021 về việc Tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
158. Văn bản số 644/SNN-TTBVTV ngày 19/4/2020 V/v tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn việc đánh bắt giun bằng kích điện trên địa bàn tỉnh
159. Văn bản số 72/TTBVTV-BVTV ngày 12/4/2021 về việc Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây chuối
160. Văn bản số 942/UBND-NLN ngày 09/04/2021 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2021
161. Văn bản số 398/TCLN-PTR ngày 06/4/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp về Thông tin dự báo KTTV và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý II/2021
162. Văn bản số 64/TTBVTV-BVTV ngày 05/4/2021 về việc hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi
163. Văn bản số 834/UBND-NLN ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
164. Văn bản số 408/SNN-KL ngày 17/3/2021 về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp và thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021
165. Chỉ thị 1161/CT-BNN-TL ngày 22/3/2021 Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021