,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

496. Công văn số 299/SNN-TrTr về việc chỉ đạo sản xuất xuân 2015
497. Công văn số 76/SNN-TL về việc tăng cường quản lý khai thác các công trình thủy lợi và các biện pháp phòng, chống hạn cho sản xuất vụ xuân 2015
498. Công văn số 260/SNN-TTr về việc Theo dõi, nắm tình hình và báo cáo việc tặng quà, nhân quà tặng không đúng quy định trong dịp tết Ất Mùi 2015
499. Về việc đôn đốc tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2014; xây dựng phương hướng phòng chống thiên tai năm 2015 và thực hiện Báo cáo theo Khung theo dõi và đánh giá
500. Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT
501. Công văn số 20/BVTV-TTra về việc tăng cường kiểm tra việc kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV trong dịp lễ tết.
502. Công văn số 170/SNN-TTr về việc không sử dụng hai ấn phẩm của Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
503. Công văn số 169/SNN-LN ngày 27/1/2015 về việc Chuẩn bị tổ chức tết trồng cây xuân Ẩt Mùi
504. Công văn số 2873/SNN-TY về việc triển khai thác vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 3 năm 2014
505. Công văn số 154/SNN-TrTr về việc đôn đốc trồng mía vụ xuân năm 2015.
506. Công văn 40/SNN-TrTr về việc đôn đốc trồng mía vụ xuân năm 2015
507. Công văn số 2599/SNN-TrTr về việc chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2015, chuẩn bị sản xuất vụ Đông xuân 2015 -2016.
508. Công văn 2603/SNN-PTNT v/v tham gia ý kiến dự thảo nội dung báo cáo sơ kết 05 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.
509. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
510. Công văn số 2851/SNN-TrTr về việc chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2014-2015