,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

511. V/v Tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc trong vụ Đông Xuân 2014-2015.
512. Về việc ngưng hiệu lực đối với thông tư số 19/2014/TT-BTTTT, ngày 05/12/214 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
513. Công văn số 2701/SNN-KH về việc thực hiện sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2015
514. Công văn số 1738/SNN-KH về việc tự kiểm tra thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
515. Công văn số 1737/SNN-KH về việc triển khai kế hoạch giám sát
516. Công văn số 203/BVTV-TTr về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật
517. Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản
518. Quyết định 794/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/4/2014 phê duyệt “Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
519. V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
520. Quyết định Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020
521. Công điện khẩn tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trước, trong và sau Tết Nguyên đán
522. Về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2017